Budowa bloku w Turowie będzie droższa i dłuższa

PGE poinformowała w piątek w komunikacie o podpisaniu aneksu do umowy na budowę bloku energetycznego w Elektrowni Turów. Powodem była „potrzeba dostosowań technologicznych i zwiększony zakres prac”. Wartość umowy podwyższono o 108,5 mln zł netto, a termin zakończenia robót został wydłużony o 6 miesięcy.

Znana firma budowlana ofiarą rynkowych turbulencji

Grupa ZUE, zajmująca się budową infrastruktury kolejowej i tramwajowej, zanotowała w 2018 roku duży wzrost przychodów, do 832,7 mln zł (415,9 mln zł w 2017 r.), ale ujemne wyniki finansowe. Wynik brutto na sprzedaży miał wartość -56 mln zł (19,1 mln zł w 2017 r.),  a wynik finansowy netto przybrał …

Inwestycje w nieruchomości na fali wznoszącej

W 2018 roku wartość inwestycji w nieruchomości na świecie sięgała co najmniej 840 mld dolarów. Kolejne 370 mld USD pochodzące z funduszy zamkniętych czeka na zainwestowanie w tego typu aktywa w 2019 r. Ale wartość inwestycji może podwoić się, gdy uwzględnimy rosnący wpływ lokalnych inwestorów i rodzinnych funduszy majątkowych, które …

Wybrano 69 projektów w kolejnym naborze funduszu CEF

Komisja Europejska proponuje zainwestować 421 milionów euro w 69 kluczowe projekty, które poprawią warunki mobilności obywatelom i firmom. Wybrane projekty mają na celu wspieranie rozwiązań cyfrowych, projekty poprawiające bezpieczeństwo na drogach i promujące multimodalne połączenia, co jest zgodne z programem „Europa w ruchu” (Europe on the Move).

Kolejarze mają twardy orzech do zgryzienia z ofertą Torpolu

Zarząd Torpolu poinformował, że jego oferta w przetargu PKP Polskie Linie Kolejowe na „Opracowanie projektów wykonawczych i wykonanie robót budowlanych na Stacji Świnoujście – Zadanie 2 w ramach projektu  „Poprawa dostępu kolejowego do portów morskich w Szczecinie i Świnoujście” – otrzymała najwyższą liczbę punktów podczas aukcji elektronicznej.